Minister Dekker legt werkbezoek af aan de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming

De minister van Rechtsbescherming, Sander Dekker, heeft op maandag 9 april jl. een werkbezoek afgelegd aan de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) in Den Haag.

Hij werd daar ontvangen door Leo de Wit (algemeen voorzitter) en Pim Molenaar (directeur). Doel van het bezoek was wederzijds nader kennis te maken en van gedachten te wisselen over een aantal actuele onderwerpen op het gebied van strafrechtstoepassing en jeugdbescherming.

Zorg voor justitiabelen en jeugdigen

Zo spraken het bestuur, enkele raadsleden en een aantal specialisten met de minister over knelpunten in de forensische zorg en over ontwikkelingen op het gebied van gevangeniswezen en jeugd. De RSJ ziet het werkbezoek van de minister als waardevol. Het draagt bij aan de goede verstandshouding tussen het adviesorgaan en het departement van Justitie en Veiligheid. Er speelt een groot aantal belangrijke onderwerpen die elk zorgvuldige afweging en goede samenwerking met alle betrokkenen vergen.

Meer over de RSJ

De RSJ ziet door advies en rechtspraak toe op een humane en rechtvaardige toepassing van sancties en jeugdbeschermingsmaatregelen. De Raad streeft naar naleving van de fundamentele rechten van degenen die in het kader van sancties en jeugdbeschermingsmaatregelen aan de zorg van de overheid zijn toevertrouwd. De beginselen van goede bejegening vormen daarbij een leidraad. De RSJ houdt daarnaast rekening met de belangen van de slachtoffers en de veiligheid van de samenleving. De RSJ heeft als wettelijke taken rechtspraak en advisering. Hoewel gescheiden in uitvoering, is er sprake van gemeenschappelijke uitgangpunten.