Klacht over slechte levering landelijke inrichtingswinkel 'In-made' ontvankelijk en gegrond

Per 1 juli 2017 is de inrichtingswinkel in de penitentiaire inrichting (p.i.) Heerhugowaard opgeheven. Sindsdien kunnen gedetineerden in Heerhugowaard boodschappen bestellen bij de landelijke winkel ‘In-Made’ in de p.i. Lelystad.

De bezorging van de boodschappen vanuit de landelijke winkel in Lelystad levert al vanaf het begin veel klachten op. Regelmatig wordt niets geleverd of worden de verkeerde producten geleverd. Zo ook in deze beroepszaak, waarin klager eerst de verkeerde producten en vervolgens pas na twee maanden de juiste producten ontving. Klager heeft overeenkomstig de klachtenprocedure in eerste instantie een klacht ingediend bij de winkel zelf. Op deze klacht is niet gereageerd. Vervolgens heeft hij een klacht ingediend bij de beklagcommissie van de p.i. Heerhugowaard. Deze werd gegrond verklaard. De directeur van de p.i. Heerhugowaard tekende hierop beroep aan bij de beroepscommissie van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming.

Klachten over landelijke inrichtingswinkel

Naar aanleiding van de vele klachten over het functioneren van de landelijke inrichtingswinkel, heeft de directeur van de p.i. Heerhugowaard zich enorm ingespannen om de landelijke winkel te bewegen de levering van de boodschappen te verbeteren. Niettemin is het de verantwoordelijkheid van de directeur dat bestellingen door gedetineerden die verblijven in de inrichting waarvoor hij verantwoordelijk is, goed en tijdig worden afgeleverd. Het feit dat ervoor gekozen is de bestellingen te laten uitvoeren door de landelijke winkel, doet hieraan niets af. De beroepscommissie vindt dan ook dat zijn inspanning niet afdoet aan de zorgplicht die de directeur heeft voor een adequate en tijdige levering van bestelde producten aan gedetineerden.

De directeur heeft onvoldoende aan zijn zorgplicht voldaan, omdat de door klager bestelde producten pas na twee maanden compleet zijn geleverd. Een dergelijke levertermijn acht de beroepscommissie niet redelijk. Klager is daarom ontvankelijk in zijn klacht en deze klacht is gegrond.

Bekijk jurisprudentie over dit onderwerp in de jurisprudentiedatabank onder uitspraaknummer 17/2842/GA