Ordemaatregel na overvliegen vliegtuigjes

Op 23 juli 2016 zijn twee vliegtuigjes een aantal keren over de luchtplaats gevlogen van de gevangenis in Heerhugowaard. Op dat moment waren gedetineerden aan het luchten. Eén vliegtuigje had een banner achter zich aan met daarop de naam van een gedetineerde. Deze gedetineerde ondergaat een levenslange gevangenisstraf en was ook aan het luchten.

Omdat de directeur van de gevangenis niet op de hoogte was van het vliegspektakel en de naam van de gedetineerde op een banner vermeld stond, heeft de directeur onderzoek gedaan naar de rol van de gedetineerde hierbij. Hiervoor heeft hij die gedetineerde een ordemaatregel van afzondering opgelegd en hem met spoed overgeplaatst naar een andere gevangenis.

Redelijkheid ordemaatregel

De betreffende gedetineerde, klager, heeft hiertegen beklag en beroep ingesteld. De beroepscommissie van de RSJ heeft geoordeeld dat klager in het kader van dat onderzoek in redelijkheid een ordemaatregel van afzondering kon worden opgelegd.

Ook kon deze ordemaatregel in een andere gevangenis ten uitvoer gelegd worden. Deze afzonderingsmaatregel heeft veertien dagen geduurd. Het is de beroepscommissie niet duidelijk waarom het noodzakelijk was om de maatregel voor de volle duur van veertien dagen ten uitvoer te leggen.

Zo is niet gebleken van een tussentijdse toetsing of andere onderzoekshandelingen die zijn gedaan nadat de maatregel een week had geduurd. De afzonderingsmaatregel heeft te lang geduurd. Daarom is het beroep gedeeltelijk gegrond en krijgt klager een financiële tegemoetkoming voor de dagen die hij ten onrechte in afzondering heeft verbleven.

Bekijk jurisprudentie over dit onderwerp in de jurisprudentiedatabank onder uitspraaknummer 17/922/GA