Beroepscommissie wil beslissing over onbegeleid verlof aan levenslang gestrafte gedetineerde

De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie moet binnen vier weken een beslissing nemen over onbegeleid verlof aan een levenslang gestrafte. Dat oordeelt de beroepscommissie van de RSJ.

In oktober 2016 heeft de staatssecretaris een beslissing over het verzoek van deze levenslang gestrafte tot onbegeleid verlof uitgesteld tot 1 juni 2017.

Onredelijke beslissing

De beroepscommissie vindt dit een onredelijk beslissing omdat betrokkene, die inmiddels ruim 29 jaar in detentie verblijft, groot belang heeft bij onbegeleid verlof. Onbegeleid verlof is een voorwaarde voor een positieve beoordeling van zijn gratieverzoek door het Gerechtshof Den Haag. Bovendien is van belang dat eerdere verloven die betrokkene vanaf 2015 onder beveiliging heeft genoten goed zijn verlopen.

De beroepscommissie vindt dat de staatssecretaris in zijn beslissing het belang van betrokkene bij onbegeleid verlof onvoldoende heeft meegewogen. Ook vindt de beroepscommissie dat de staatssecretaris niet duidelijk is geweest over de concrete voorwaarden waaraan betrokkene moet voldoen om voor onbegeleid verlof in aanmerking te komen. De beroepscommissie draagt de staatssecretaris daarom op om binnen vier weken een nieuwe beslissing te nemen.

Bekijk jurisprudentie over dit onderwerp in de jurisprudentiedatabank onder uitspraaknummer 16/3691/GV