Geen overplaatsing naar longstay-voorziening echtgenoot

Een ter beschikking gestelde met een longstaystatus (klager) is gehuwd met een ter beschikking gestelde die eveneens een longstaystatus heeft. Om invulling te kunnen geven aan zijn huwelijk wil hij twee dingen: plaatsing in dezelfde longstay-voorziening als zijn echtgenoot en een onderlinge bezoekregeling.

Volgens klager moet de inrichting dat mogelijk maken op grond van uitspraken van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens.

De beroepscommissie is van oordeel dat de inrichting klager in een andere longstay-voorziening dan zijn echtgenoot mocht plaatsen in het belang van zijn verpleging en in het belang van de verpleging van de andere bewoners, gelet op de problematiek van klager. Vanwege deze problematiek is een eerdere plaatsing van klager in de longstay-voorziening waar zijn echtgenoot verblijft mislukt. Verder heeft de inrichting terecht voorwaarden mogen stellen aan een bezoekregeling; deze is inmiddels tot stand gekomen.

Als gevolg van deze uitspraak worden klager en zijn echtgenoot niet op dezelfde locatie gehuisvest.

Bekijk jurisprudentie over dit onderwerp in de jurisprudentiedatabank onder uitspraaknummers 16/3931/TA en 16/3975/TA