Afdeling voor lang- en levenslang gestraften in de gevangenis Zuyder Bos

De beroepscommissie van de RSJ heeft een aantal lang- en levenslang gestraften die klaagden over de omstandigheden op de afdeling voor levenslang gestraften in de gevangenis Zuyder Bos in Heerhugowaard, niet-ontvankelijk verklaard in hun algemene klacht over de afdeling.

De groep verbleef eerder in de gevangenis Norgerhaven in Veenhuizen op een afdeling met een speciaal op hen afgestemd regime. Zij werden overgeplaatst, omdat de penitentiaire inrichting beschikbaar moest zijn voor Noorse gedetineerden. De kortgedingrechter oordeelde destijds dat de Staatssecretaris de groep kon overplaatsen, als hij hun maar een adequaat alternatief bood.

Geen adequaat alternatief

De (levens)lang gestraften vinden de afdeling in de gevangenis Zuyder Bos geen adequaat alternatief ten opzichte van de afdeling in de gevangenis Norgerhaven. De beroepscommissie oordeelt dat de klacht gaat over het regime en de algemene omstandigheden op de afdeling.

Dit betreft geen concrete beslissing van de directeur die zij kan toetsen op grond van de wet. Naast hun algemene klacht over de omstandigheden op de afdeling, hadden de (levens)lang gestraften ook diverse meer specifieke klachten. De beroepscommissie heeft in de uitspraak op iedere klacht afzonderlijk beslist.

Regime

Een levenslang gestrafte wilde vanwege het regime in de gevangenis Zuyder Bos worden overgeplaatst naar de gevangenis Esserheem in Veenhuizen. De selectiefunctionaris heeft dit verzoek afgewezen. Betrokkene stelde beroep bij de RSJ in.

De beroepscommissie van de RSJ heeft hem in het ongelijk gesteld, onder andere vanwege het beveiligingsniveau in de gevangenis Esserheem en omdat de intentie bestaat de afdeling voor levenslang gestraften in de gevangenis Zuyder Bos te verbeteren. De beroepscommissie oordeelt dat niet gebleken is dat overplaatsing naar de gevangenis Esserheem enige verbetering voor betrokkene zal opleveren.

Bekijk jurisprudentie over dit onderwerp in de jurisprudentiedatabank onder uitspraaknummers 16/2582/GA en 16/298/GB