Levenslanggestraften overgeplaatst voor de Noren

Een zestal levenslang en langgestrafte gedetineerden die op een afdeling met een op hen afgestemd regime in de gevangenis Norgerhaven in Veenhuizen verbleven, werd overgeplaatst omdat de penitentiaire inrichting wordt leeggemaakt voor Noorse gedetineerden.

Ze maakten hiertegen bezwaar en vroegen om te beginnen de kort gedingrechter dit aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie te verbieden. Deze rechter oordeelde dat de staatssecretaris eisers kon overplaatsen, als hij ze maar een adequaat alternatief bood, dat erop is gericht dat de gedetineerden die daarvoor in aanmerking komen, opnieuw worden geplaatst op een afdeling bestemd voor (levens)langgestraften met een aangepast regime.

Overgeplaatst naar Heerhugowaard

Hierop zijn alle gedetineerden overgeplaatst naar de penitentiaire inrichting in Heerhugowaard. Voor de levenslanggestraften werd uitdrukkelijk bepaald dat zij samen met het personeel in Heerhugowaard een soortgelijke afdeling moesten kunnen opbouwen als de bijzondere afdeling in Norgerhaven was geweest.

De gedetineerden gingen tegen deze overplaatsingsbeslissing vervolgens in beroep bij de RSJ. Ook de beroepscommissie vond de overplaatsing rechtmatig en stelde de gedetineerden in het ongelijk. Inmiddels zijn de zes bij elkaar op dezelfde afdeling in Heerhugowaard ondergebracht.

Bekijk jurisprudentie over dit onderwerp in de jurisprudentiedatabank onder uitspraaknummers 15/1252/GB en 15/1573/GB