Levenslange gevangenisstraf

De RSJ brengt naar verwachting in het voorjaar van 2022 een advies uit over de levenslange gevangenisstraf. Een van de aanleidingen daarvoor is de recente discussie over het gratiesysteem en de, door de minister aangekondigde, mogelijke herziening van dat systeem.

Centrale vraag in de huidige discussie is of het Nederlandse gratiesysteem een reëel perspectief biedt op mogelijke vrijlating voor levenslang gestraften. Zonder zo’n perspectief geldt de levenslange straf volgens Europees recht als inhumaan.

In het advies onderzoekt de RSJ hoe het perspectief op vrijlating voor levenslang gestraften wettelijk het best kan worden vormgegeven. Ook gaat de adviescommissie in op de resocialisatiemogelijkheden tijdens  detentie. De mogelijkheid van terugkeer in de samenleving vereist immers dat de levenslang gestrafte zich hierop kan voorbereiden, ook al is niet zeker dat hij daadwerkelijk ooit vrij komt.

Contactpersoon: Desanka Kempers, d.b.kempers@rsj.nl