Vergrijzing in detentie

De RSJ brengt komend najaar een advies uit over vergrijzing in detentie. De maatschappij vergrijst en dat is ook terug te zien in de gevangenissen en huizen van bewaring. Hier blijk sprake van een substantiƫle toename van oudere gedetineerden.

In dit advies staat de vraag centraal in hoeverre het gevangeniswezen is toegerust op de aanwezigheid van deze oudere gedetineerden.

In het advies wordt nagegaan welke effecten het verblijf in detentie heeft op de lichamelijke en psychische gezondheid van oudere gedetineerden. Daarbij komt aan de orde welke (leeftijdsgerelateerde) behoeften deze oudere gedetineerden hebben en in hoeverre de regelgeving en de praktijk daarbij aansluiten.

Verder staat de RSJ in dit advies stil bij de vraag hoe de re-integratie van oudere (ex-)gedetineerden verloopt, en hoe dit verloopt wanneer sprake is van lichamelijke en/of psychische beperkingen?

Tot slot wordt stil gestaan bij de vraag in hoeverre detentie van ouderen uit humanitair oogpunt is te verdedigen. Vragen die hierbij spelen zijn: wordt bij de strafoplegging stil gestaan bij detentie-geschiktheid van ouderen? En, zijn er wellicht geschikte alternatieven voor de oudere gedetineerden?

Contactpersoon: Maurits Kruissink, m.kruissink@rsj.nl