Vacature Buitengewoon lid Rechter

Op onderstaande vacature kan niet meer worden gereageerd.

Voor de Afdeling rechtspraak is de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) op zoek naar:

  • meerdere BUITENGEWOON LEDEN RECHTERS (verder: rechters)

De rechters zullen fungeren als voorzitter en / of lid van een beroepscommissie op het terrein van het gevangeniswezen.

Organisatie

De RSJ is een bij wet ingesteld onafhankelijk orgaan. De RSJ ziet door advies en rechtspraak toe op een humane en rechtvaardige toepassing van sancties en jeugdbeschermingsmaatregelen. De RSJ houdt daarbij rekening met de belangen van slachtoffers en de veiligheid van de samenleving.

Afdeling rechtspraak
De Afdeling rechtspraak van de RSJ treedt op als beroepsrechter in bij wet geregelde beklag- en beroepsprocedures voor ingeslotenen in justitiƫle inrichtingen. De rechtsprekende taak wordt uitgeoefend door beroepscommissies, die worden samengesteld uit de leden van de Afdeling rechtspraak. De beroepscommissies worden voorgezeten door vaste voorzitters.

De RSJ wordt ondersteund door een ambtelijk secretariaat van ongeveer 50 medewerkers onder leiding van een algemeen secretaris. Het secretariaat is gevestigd in Den Haag.

Profiel

De RSJ zoekt rechters die:

  • in staat zijn tot onafhankelijke oordeelsvorming in multidisciplinair verband;
  • communicatief sterk en maatschappelijk betrokken zijn;
  • op de hoogte zijn van de ontwikkelingen op het terrein waarop de RSJ zich begeeft;
  • kunnen bogen op ruime (bij voorkeur tevens internationale) ervaring en vakinhoudelijke kennis op hoog niveau.

Voor wat betreft de tijdsinvestering moet rekening worden gehouden met minimaal een dagdeel per week. Buitengewone leden ontvangen voor hun werkzaamheden een vergoeding overeenkomstig het bepaalde in het Besluit vergoedingen Raad voor strafrechtstoepassing en jeugdbescherming.

Omdat de RSJ een onafhankelijk orgaan is, komt niet iedereen in aanmerking voor benoeming. Voor functies of nevenfuncties die onverenigbaar zijn met het lidmaatschap wordt verwezen naar artikel 6 van de Instellingswet RSJ. De RSJ wil de diversiteit in de samenleving weerspiegeld zien in zijn samenstelling.

Informatie

Inlichtingen over de vacature kunt u verkrijgen bij de plv. algemeen secretaris van de raad, dhr. P.M.C. van den Beemt. Telefoonnummer: +31 (0)70 361 9300