dr. P.L.M. (Petra) Steinmann

dr. P.L.M. (Petra) Steinmann

Functie
Coördinator advies / secretaris Afdeling advisering
Telefoonnummer
06 - 52 87 20 57
E-mailadres
p.steinmann@minjenv.nl

Petra Steinmann is bestuurskundige en sinds 2010 werkzaam bij de RSJ, aanvankelijk als senior adviseur en vanaf 2018 als coördinator advies. Eerder werkte zij onder meer als adviseur beleidsanalyse en als senior beleidsmedewerker sanctiebeleid bij het ministerie van Justitie en als wetenschappelijk onderzoeker bij het WODC en het SCP.

Sinds haar overstap naar de RSJ houdt zij zich vooral bezig met raadsbrede adviezen. Zij promoveerde in 2019 op een onderzoek naar de effecten van een stelselwijziging die in 2007 plaatsvond in de zorg, waarbij de verantwoordelijkheid voor forensische zorg vanuit de AWBZ (VWS) naar het ministerie van Justitie werd overgeheveld.

Publicatie

  • Stelselwijziging forensische zorg. Verklarend onderzoek naar een centralisatie van sturing. Het proefschrift is hier te vinden.