Vreemdelingen in Justitiële Jeugdinrichtingen

De RSJ gaat op verzoek een advies uitbrengen over vreemdelingen in Justitiële Jeugdinrichtingen (JJI’s). In de uitvoeringspraktijk blijkt dat het aanbod van de JJI’s niet goed aansluit bij een specifieke groep vreemdelingen, onder meer vanwege hun complexe problematiek, waaronder PTSS en verslaving.

Beeld: DJI

Het gaat in dit advies om zowel minderjarige als jongvolwassen vreemdelingen die in de JJI verblijven. Het betreft alleenstaande minderjarige vreemdelingen en vreemdelingen die onderdeel uitmaken van een gezin. Een deel van deze vreemdelingen heeft wel en een deel heeft geen verblijfsrecht in Nederland.

Terugkeer naar het land van herkomst staat op gespannen voet met het pedagogisch leefklimaat in de JJI waarin resocialisatie en perspectief richting de Nederlandse samenleving centraal staan. De RSJ gaat adviseren over een passende aanpak (o.a. huisvesting en behandeling) voor deze groep jongeren. Het advies wordt naar verwachting in december 2022 uitgebracht.

Contactpersonen:

Marleen Kuijs, m.a.t.kuijs@rsj.nl

Gerdie van Aalst, g.m.van.aalst@rsj.nl