10 november Congres: De rechtspositie van jongeren in geslotenheid

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Digitaal

Vanwege de aangescherpte coronamaatregelen zal het congres uitsluitend digitaal plaatsvinden. Om die reden zijn er extra plekken beschikbaar. Wilt u deelnemen aan dit digitale congres? Mail dan naar secretariaatrsj@minjenv.nl
 

Hoe ziet een harmonisatie van de rechtspositie van jongeren in geslotenheid eruit? Wat betekent dit vanuit verschillende perspectieven?

Op dinsdag 10 november aanstaande organiseert de RSJ een congres, met als thema de rechtspositie van jongeren in geslotenheid.
Dit betreft de rechtspositie van jongeren die gesloten zijn geplaatst in een justitiële jeugdinrichting, een JeugdzorgPlus instelling, een instelling voor jeugd-ggz of een (gecombineerde) kleinschalige voorziening.

Het belooft een interessante middag te worden, met bijdragen van: Mariëlle Bruning (hoogleraar Jeugdrecht, Universiteit Leiden), Els Lucas (advocaat, Nauta & Lucas Advocaten en lid Afdeling rechtspraak RSJ), Peter Dijkshoorn (bestuurder, Accare, per 1 september 2020 Landelijk Ambassadeur Lerend Jeugdstelsel, VNG), Alice Broersma (juriste, Accare), Joliska Hellinga (juridisch beleidsmedewerker, Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg) en Jos Kole (universitair docent ethiek en filosofie van de gezondheidszorg, IQ Healthcare van het Radboudumc). Eveneens wordt op het congres het advies van de RSJ gepresenteerd over het wetsvoorstel rechtspositie gesloten jeugdinstellingen.

Peter van der Laan (lid Afdeling advisering RSJ) is dagvoorzitter.