Bijzondere aandacht voor jeugdbescherming in RSJ-werkprogramma 2019

Deze hoofdrubriek bevat 3 rubrieken:

Bijzondere aandacht voor jeugdbescherming in RSJ-werkprogramma 2019

De Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) heeft zijn Werkprogramma advisering 2019 aan de minister voor Rechtsbescherming aangeboden.

In het werkprogramma zijn naast onderwerpen waarover de RSJ op verzoek van de ministeries van Justitie en Veiligheid en VWS zal adviseren, ook onderwerpen opgenomen waarover de RSJ voornemens is op eigen initiatief te adviseren. Hierbij ligt het komende jaar – met twee belangrijke adviezen over de jeugdhulp - het zwaartepunt op het jeugdterrein. Aanleiding hiervoor zijn onder meer zorgen over de toegang van kwetsbare jeugdigen tot de jeugdhulp en de rechtsbescherming bij de huidige inzet van drang in de praktijk. Ook baart de kwetsbare (rechts)positie van jongeren die in de gesloten jeugdzorg verblijven zorgen.

De RSJ streeft ernaar om indien relevant en mogelijk de samenwerking met andere adviserende organisaties te zoeken. In 2019 zal de RSJ samen met de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving een advies over het thema drang in de jeugdhulp uitbrengen.

Het werkprogramma vormt een belangrijke richtlijn voor het werk van de RSJ in 2019. Het betreft een dynamisch werkdocument dat op grond van actualiteit, veranderende vraagstukken in de samenleving of politieke realiteit wordt bijgesteld. Inzichten en suggesties vanuit zowel de RSJ als de directe omgeving van de RSJ vormen de basis voor dit programma.

De RSJ beoogt met actuele, betekenisvolle en effectieve adviezen bij te dragen aan verantwoorde en kwalitatief hoogwaardige strafrechtstoepassing en jeugdbescherming.

Het Werkprogramma advisering 2019 vindt u hier (link)

Den Haag, 18 december 2019

Voor meer informatie: Maarten R. Uri (Woordvoerder RSJ, 06-20440870)