Advies concept Besluit USB

Advies concept Besluit USB

De RSJ is gevraagd te adviseren over het concept Besluit tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen. De RSJ kan zich op hoofdlijn vinden in de voorgestelde uitwerking en adviseert op enkele punten tot verheldering of uitwerking in andere wet- of regelgeving.