Jaarverslag 2016

Jaarverslag 2016

Op 9 mei 2017 is het jaarverslag over 2016 van de RSJ gepubliceerd op de website.

Deze keer is gekozen voor een interactieve versie, ingedeeld op taken en onderwerpen.

Tevens is een nieuw missiedocument gepubliceerd.

Beide documenten zijn hieronder te downloaden.