Beroep inzake verlenging van cameratoezicht gegrond verklaard

Deze hoofdrubriek bevat 3 rubrieken:

Beroep inzake verlenging van cameratoezicht gegrond verklaard

De beroepscommissie van de RSJ heeft het beroep van de gedetineerde (door de rechtbank veroordeeld voor onder meer doodslag op oud minister Borst) over beslissingen van de directeur om cameratoezicht in de cel te verlengen, gegrond verklaard. De beroepscommissie vond de beslissingen om het cameratoezicht te verlengen onvoldoende gemotiveerd.
De gedetineerde verblijft reeds vanaf 23 december 2015 onder cameratoezicht.
In de verlengingsbeslissingen is herhaald dat de gedetineerde labiel en onvoorspelbaar is. De directeur heeft niet inzichtelijk gemaakt op grond van welke recente feiten en omstandigheden kan worden geconcludeerd dat de suïcidedreiging nog steeds aanwezig is en dat voortzetting van het cameratoezicht om die reden noodzakelijk is.