Tweede tussenbeslissing in beroep inzake verlof voor levenslanggestrafte

Deze hoofdrubriek bevat 3 rubrieken:

Tweede tussenbeslissing in beroep inzake verlof voor levenslanggestrafte

In RSJ 31 augustus 2016, 16/1660/GV (tussenbeslissing) heeft de beroepscommissie de behandeling van het beroep van een levenslanggestrafte gedetineerde (hierna: klager) tegen een beslissing van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie tot weigering van het door hem gevraagde verlof aangehouden, omdat zij eerst kennis wilde nemen van het resocialisatieplan. Ook wilde de beroepscommissie weten wat het Openbaar Ministerie met inachtneming van de belangen van slachtoffers en nabestaanden in de gratieprocedure zou adviseren.

Op 22 november 2016 heeft een voortzetting van de behandeling van het beroep plaatsgevonden.
De beroepscommissie heeft de behandeling van het beroep bij haar tweede tussenbeslissing (wederom) aangehouden. Zij beschikt (nog) niet over de voor de beoordeling van het beroep noodzakelijke slachtoffer-nabestaanden informatie. Daarnaast bestaat onvoldoende duidelijkheid over het verloop van het resocialisatietraject, nu nog geen aanvang is gemaakt met de voor klager noodzakelijk geachte behandeling gericht op gedragsinterventies.
Op 28 maart 2017 zal de behandeling van het beroep worden voortgezet.

Kort geding Rechtbank Den Haag 10 augustus 2016

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2016:9397