Nieuwsberichten

Deze hoofdrubriek bevat 3 rubrieken:

127 zoekresultaten

Sorteren op: Datum / Relevantie / Alfabet

Advies Conceptwetsvoorstel Invoeringswet USB

De RSJ heeft geadviseerd over de voorgenomen afschaffing van de executieverjaringstermijnen voor volwassenen en jeugdigen en...

Nieuwsbericht | 12-04-2019

RSJ adviseert verplichte verstrekking van medische gegevens weigerende observandi te beperken tot concrete onderdelen behandeldossier

Verdachten van ernstige misdrijven weigeren soms mee te werken aan psychiatrisch onderzoek dat dient om vast te stellen of er...

Nieuwsbericht | 12-03-2019

Gedetineerden mogen op de luchtplaats roken

Nieuwsbericht | 31-01-2019

Gedetineerde niet uit EBI vanwege te groot vlucht- en recidiverisico

Nieuwsbericht | 18-01-2019

Beknopte reactie op concept Regeling forensische zorg

Nieuwsbericht | 19-11-2018

RSJ adviseert eerst strafoverdracht te onderzoeken

Bij de overweging al dan niet strafonderbreking te verlenen aan illegale gedetineerde vreemdelingen zou altijd eerst...

Nieuwsbericht | 18-10-2018

Conceptregeling uitbreiding criteria voor plaatsing in EBI onvoldoende onderbouwd

De conceptwijziging van de Regeling selectie, plaatsing en overplaatsing naar een Extra Beveiligde Inrichting (EBI) van...

Nieuwsbericht | 06-09-2018

Verschijningsplicht verdachte bij uitoefenen spreekrecht slachtoffer onwenselijk

Het is onwenselijk een verschijningsplicht in te voeren voor (voorlopig gehechte) verdachten van een ernstig zeden- of...

Nieuwsbericht | 05-09-2018

Advies ‘Conceptwetsvoorstellen Boek 3 t/m 6 Wetboek van Strafvordering’

De Afdeling advisering focust in haar advies op de rechtspositie van jeugdigen en jongvolwassenen en personen met een...

Nieuwsbericht | 03-07-2018

RSJ 2017: 7 adviezen aan het kabinet en 4400 beroepszaken

Vanaf vandaag is het jaarverslag 2017 van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) te raadplegen op onze...

Nieuwsbericht | 30-04-2018