RSJ-congres herstelrecht in de executiefase

Deze hoofdrubriek bevat 8 rubrieken:

RSJ-congres herstelrecht in de executiefase

Datum: 4 april 2019

Vooraankondiging - save the date!

Binnen gevangenissen, jeugd- en tbs-inrichtingen wordt nagedacht over een herstelgerichte invulling van de straf. Ligt hier een nieuwe opdracht voor de strafrechtstoepassing? Of is terughoudendheid gepast?

Daarnaast is in de laatste jaren de positie van het slachtoffer in het strafproces versterkt en inmiddels verankerd in wetgeving. Nadere regelgeving is in voorbereiding met betrekking tot de executiefase, zoals de mogelijke invoering van het spreekrecht bij de tbs-verlengingszitting.

Rond deze thematiek organiseert de RSJ komend voorjaar het congres:

Herstelrecht in de executiefase: een must?
donderdag 4 april 2019
Nieuwegein, Congrescentrum NBC

Reserveer deze datum alvast in uw agenda!

De RSJ belicht op dit congres de juridische achtergrond van deze ontwikkelingen en onderzoekt wat dit betekent voor de tenuitvoerlegging van de straffen, voor de (rechts)positie van de justitiabele en voor de positionering van het slachtoffer.

Daarnaast wordt in breder perspectief bekeken hoe ‘werken aan herstel’ kan vormkrijgen binnen de inrichtingen. Over welke vormen van herstel hebben we het? Welke mogelijkheden biedt deze benadering voor justitiabele en de samenleving of het slachtoffer? Wat zijn eventuele valkuilen? En last but not least: in hoeverre zijn herstelgerichte initiatieven te realiseren vanuit gevangenissen, tbs-klinieken en jeugdinrichtingen?

In het ochtendgedeelte spreken prof.mr. Marc Groenhuijsen (Universiteit Tilburg) en prof. mr. Wouter Veraart (VU), gevolgd door een ronde tafel gesprek met directeuren van justitiële inrichtingen en Rosa Jansen, voorzitter van de Raad van Bestuur van Slachtofferhulp Nederland. In de middag wordt in workshops verder ingegaan op deelthema’s en praktische invullingen.

Schroom ook niet om deze vooraankondiging te verspreiden in uw eigen (social-media)netwerk.