04. Waarvoor verwerkt de RSJ uw persoonsgegevens?

04. Waarvoor verwerkt de RSJ uw persoonsgegevens?

Aan de RSJ zijn in de wet enkele taken opgedragen, waarvoor het nodig is te beschikken over persoonsgegevens.
Zo beoordeelt de RSJ als rechter klachten van gedetineerden, terbeschikkinggestelden en jeugdigen in justitiƫle jeugdinrichtingen en instellingen voor gesloten jeugdzorg.
Verder adviseert de RSJ de Minister van Justitie en Veiligheid in interlandelijke adoptiezaken. Het gaat hierbij om zaken waarin een verzoek om beginseltoestemming voor interlandelijke adoptie is afgewezen of een reeds verleende beginseltoestemming is ingetrokken.
Om deze taken zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen is het nodig te beschikken over persoonsgegevens, waaronder bijzondere en strafrechtelijke persoonsgegevens. Deze worden alleen voor dit doel gebruikt.