03 Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens?

3. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens?

De RSJ is op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) verwerkingsverantwoordelijke.