Advisering

Deze hoofdrubriek bevat 4 rubrieken:

De Afdeling advisering van de Raad adviseert de minister van Justitie en Veiligheid en de staatssecretarissen van Justitie en Veiligheid en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gevraagd en ongevraagd over de uitvoering van beleid en het toepassen van regels op het gebied van de tenuitvoerlegging van straffen en maatregelen en de jeugdbescherming. Veel van de adviezen zijn gericht op verbetering van de uitvoeringspraktijk. Daarnaast laat de Afdeling advisering regelmatig van zich horen over meer principiƫle zaken of onderwerpen waarover beleid nog in ontwikkeling is.
In de afgelopen jaren zijn onder meer de volgende adviezen uitgebracht

  • Van detineren naar re-integreren;

  • reclassering in een veranderende omgeving;

  • visie op strafrechtelijke sanctietoepassing en

  • bezinning op interlandelijke adoptie.

Voor de advisering verzamelt de Afdeling advisering de nodige informatie via thema- en adviesgerichte werkbezoeken. De Afdeling advisering heeft het recht op toegang tot alle plaatsen waar zich ingeslotenen bevinden. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van andere informatiebronnen, zoals contacten met de commissies van toezicht en andere deskundigen in het justitiƫle veld en met onderzoeksinstellingen.