Adviezen 2016

Deze hoofdrubriek bevat 4 rubrieken:

Adviezen 2016

Op deze pagina vindt u de adviezen die in 2016 door de Afdeling advisering van de Raad zijn uitgebracht. Indien beschikbaar zijn daaraan toegevoegd de samenvattingen uit de adviezen uit de staatscourant en de reactie van de zijde van de bewindslieden.

Bezinning op interlandelijke adoptie

Visie op strafrechtelijke sanctietoepassing

Enkelvoudige afdoening van beroepen

Verkorting van de termijn van externe advisering bij de verlenging van tbs

Advies conceptbeleidskader Langdurig Forensisch Psychiatrische Zorg (LFPZ)

Advies conceptwijziging verlofregeling tbs

Advies inzake voornemens tot wijziging van de tenuitvoerlegging van de levenslange gevangenisstraf

Briefadvies Duur wekelijks activiteitenprogramma in penitentiaire inrichtingen