Advisering

Deze hoofdrubriek bevat 4 rubrieken:

De Afdeling advisering van de Raad adviseert de minister van Veiligheid en Justitie en de staatssecretarissen van Veiligheid en Justitie en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gevraagd en ongevraagd over de uitvoering van beleid en het toepassen van regels op het gebied van de tenuitvoerleging van straffen en maatregelen en de jeugdbescherming. Veel van de adviezen zijn gericht op verbetering van de uitvoeringspraktijk. Daarnaast laat de Afdeling advisering regelmatig van zich horen over meer principiƫle zaken of onderwerpen waarover beleid nog in ontwikkeling is.


In de afgelopen jaren zijn bijvoorbeeld adviezen uitgebracht over levenslange gevangenisstraf, longstay in de tbs, modernisering gevangeniswezen, het gebruik van libidoremmende middelen in de tbs, het jeugdstrafproces en de zorg voor ingesloten licht verstandelijk beperkte jongeren.


Voor de advisering verzamelt de Afdeling advisering de nodige informatie via thema- en adviesgerichte werkbezoeken. De Afdeling advisering heeft het recht op toegang tot alle plaatsen waar zich ingeslotenen bevinden. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van andere informatiebronnen, zoals contacten met de commissies van toezicht en andere deskundigen in het justitiƫle veld en met onderzoeksinstellingen.